E-skills

E-hizmetlere etkili erişim

“E-skills for E-Citizens: Effective Access to E-Services” (E-skills) projesi Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından KA220-ADU-B3E6F6A4 sayılı anlaşma kapsamında finanse edilmektedir. .

Arka plan

Kovid 19 krizi, yetişkin öğreniminin Avrupa Eğitim Alanı (EC 2020) hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayabileceğinin altını çizmiştir. Avrupa Komisyonu'nun dijital okuryazarlığa güçlendirilmiş bir yaklaşım oluşturmak amacıyla uygulamaya koyduğu bu eğitim alanı, özellikle Kovid-19 sonrası dünyada daha da zorunlu olmuştur. Her seviyedeki eğitim ve öğretim, insanları dijital becerilerle donatmanın yanı sıra girişimcilik ve öğrenmeyi öğrenme gibi işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan diğer yeterliliklerle de donatmalıdır.

Zorunlu okul sisteminin aksine yetişkin öğrenimi, yüksek düzeyde motivasyon ve proaktifliğe dayanan gönüllü bir adanmışlıktır. Bu durum eğitim sağlayıcıları için daha büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Yetişkin öğrenenlerin beceri ve yeterliklerini geliştirmeye olan bağlılıklarını sağlayacak yenilikçi metodolojiler ve araçlar geliştirmek için sürekli bir çabaya ihtiyaç vardır.

HEDEFLER

Bu proje aşağıdaki engellerin aşılmasına yönelik daha özel çözümlerin önünü açmayı amaçlamaktadır:

  • Avrupa çapındaki yetişkin eğitimcilerine, düşük becerili yetişkinlere devlet hizmetlerini daha iyi sunmak için BİT araçlarını ve dijital yöntemleri nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim verme konusunda rehberlik ve kaynaklar sağlamak.
  • Yaşlılar için kişisel yeterlikleri ve çapraz becerileri güncel tutmak anlamına gelen ve aktif yaşlanmaya yönelik önemli bir adıma yol açan, kamu hizmetlerine çevrimiçi erişim becerilerinin sağlamak.
  • Devlet hizmetlerini etkili bir şekilde kullanabilmek amacıyla düşük becerili yetişkinlerin dijitalleştirilmesine yönelik bir öz değerlendirme aracı tanımlamak/geliştirmek.
  • Proje süresince Açık Rozet Sistemine (OBS) bağlı, hedef grup kullanıcılarına dijital becerileri öğrenmede adım adım rehberlik edecek etkileşimli çevrimiçi web aracını barındıran oyunlaştırılmış bir web platformu aracılığıyla düşük becerili yetişkinleri eğitmek ve dijital becerilerdeki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla iki özel öğrenme oturumu tamamlanacaktır.

Çıktılar

1. SERT (E-beceriler için öz değerlendirme ve öneri aracı)

Bu araç, eğitimcilere DigComp Çerçevesi doğrultusunda düşük becerili yetişkinlerin dijital yeterliklerine ilişkin genel bir bakış sağlamak için geliştirilecektir.

2. ÇAD (E-becerilerin öğretilmesine ilişkin çevrimiçi açık ders)

Yetişkinlerle çalışan eğitmenler için BİT tabanlı öğretim yöntemlerine ilişkin iki yenilikçi e-öğrenme modülünü de içeren çok dilli bir e-öğrenme platformu geliştirilecektir. Bu çevrimiçi kurs, eğitmenlerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamayı amaçlayacaktır. Geliştirilen çevrimiçi materyal yeniden kullanılabilir ve uyarlanabilir olacaktır.

Ortaklar

Ortaklık, Belçika, Türkiye, Avusturya ve Slovenya'dan beş farklı kuruluş arasında işbirlikçi ve sektörler arası bir şekilde kurulmuştur.