E-skills

Učinkovit dostop do e-storitev

Projekt »E-veščine za e-državljane: učinkovit dostop do e-storitev« (E-veščine) je financiran iz sredstev Evropske unije Erasmus+ v okviru pogodbe št. KA220-ADU-B3E6F6A4.

Ozadje

Kriza zaradi covida 19 je poudarila pomembno vlogo, ki jo ima lahko izobraževanje odraslih pri doseganju ciljev Evropskega izobraževalnega prostora (EC 2020). To področje izobraževanja, ki ga je uvedla Evropska komisija za vzpostavitev okrepljenega pristopa k digitalni pismenosti, je nujno, še toliko bolj v svetu po covidu-19. Izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh mora ljudi opremiti z digitalnimi veščinami, pa tudi z drugimi kompetencami, kot sta podjetništvo in učenje učenja, ki so potrebne na trgu dela.

V nasprotju z obveznim šolskim sistemom je izobraževanje odraslih prostovoljna zaveza, ki temelji na visoki stopnji motivacije in proaktivnosti. To predstavlja večji izziv za izvajalce izobraževanja. Potrebna so nenehna prizadevanja za razvoj inovativnih metodologij in orodij za vključitev odraslih učencev v izboljšanje njihovih veščin in kompetenc.

CILJI

Namen tega projekta je utreti pot bolj prilagojenim rešitvam za premagovanje ovir za:

  • Zagotavljanje smernic in virov za izobraževalce odraslih po vsej Evropi o usposabljanju nizkokvalificiranih odraslih o tem, kako uporabljati orodja IKT in digitalne metode za boljše zagotavljanje vladnih storitev.
  • Zagotavljanje veščin za dostop do javnih storitev na spletu, kar za starejše pomeni ohranjanje posodobljenih osebnih kompetenc in transverzalnih spretnosti, kar vodi do pomembnega koraka k aktivnemu staranju.
  • Opredeliti/razviti orodje za samoocenjevanje za digitalizacijo nizkokvalificiranih odraslih za učinkovito uporabo državnih storitev.
  • Usposabljajti nizkokvalificirane odrasle in razvijajti njihove kompetence na področju digitalnih veščin prek igričarske spletne platforme, ki gosti interaktivno spletno spletno orodje po korakih za usmerjanje uporabnikov ciljne skupine pri učenju digitalnih veščin, povezano s sistemom Open Badges System (OBS), ki ga je treba testirati. /zaključen z dvema posebnima usposabljanjema v času trajanja projekta.

Rezultati

1. SERT (Orodje za samoocenjevanje in priporočila za e-veščine)

To orodje bo razvito za zagotavljanje izobraževalcem pregleda nad digitalnimi kompetencami nizkokvalificiranih odraslih v skladu z okvirjem DigComp.

2. OOC (Odprti spletni tečaj o poučevanju e-veščin)

Razvita bo večjezična platforma za e-učenje, vključno z dvema inovativnima moduloma za e-učenje o učnih metodah, ki temeljijo na IKT, za trenerje, ki delajo z odraslimi. Namen tega spletnega tečaja bo zagotoviti, da bodo trenerji pridobili potrebne veščine in znanje. Razvito spletno gradivo bo ponovno uporabno in prilagodljivo.

Partnerji

Partnerstvo je vzpostavljeno med petimi različnimi organizacijami iz Belgije, Turčije, Avstrije in Slovenije na medsektorski način sodelovanja.