E-skills

Effectieve toegang tot e-diensten

Het project "E-vaardigheden voor e-burgers: Effective Access to E-Services" (E-vaardigheden) wordt gefinancierd door de Erasmus+ subsidie van de Europese Unie onder overeenkomst nr. KA220-ADU-B3E6F6A4.

Achtergrond

De Covid 19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat volwassenenonderwijs een belangrijke rol kan spelen bij het bereiken van de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte (EC 2020). Deze onderwijsruimte, die door de Europese Commissie in het leven is geroepen om een versterkte aanpak van digitale geletterdheid tot stand te brengen, is een must, zeker in een wereld na Covid 19. Onderwijs en opleiding op alle niveaus moeten mensen uitrusten met digitale vaardigheden, maar ook met andere competenties, zoals ondernemerschap en leren leren, die nodig zijn op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot het verplichte schoolsysteem is volwassenenonderwijs een vrijwillige verbintenis gebaseerd op een hoge mate van motivatie en proactiviteit. Dit vormt een grotere uitdaging voor onderwijsaanbieders. Er zijn voortdurende inspanningen nodig om innovatieve methodologieën en instrumenten te ontwikkelen om volwassen lerenden te betrekken bij het verbeteren van hun vaardigheden en competenties.

DOELSTELLINGEN

Dit project wil de weg vrijmaken voor meer op maat gemaakte oplossingen om de barrières te overwinnen:

  • Begeleiding en middelen te bieden aan volwassenenopleiders in heel Europa voor het trainen van laaggeschoolde volwassenen in het gebruik van ICT-tools en digitale methoden om overheidsdiensten beter te kunnen leveren.
  • Vaardigheden aanbieden om online toegang te krijgen tot overheidsdiensten, wat voor ouderen betekent dat ze hun persoonlijke competenties en transversale vaardigheden up-to-date moeten houden, wat leidt tot een belangrijke stap in de richting van actief ouder worden.
  • Een zelfbeoordelingsinstrument definiëren/ontwikkelen voor digitalisering van laagopgeleide volwassenen om effectief gebruik te kunnen maken van overheidsdiensten.
  • Trainen van laagopgeleide volwassenen en ontwikkelen van hun competenties in digitale vaardigheden door middel van een gamified web-platform dat een interactieve online stap-voor-stap webtool biedt om doelgroepgebruikers te begeleiden bij het leren van digitale vaardigheden, gekoppeld aan het Open Badges Systeem (OBS) dat moet worden getest/voltooid door middel van twee specifieke trainingssessies tijdens de looptijd van het project.

Resultaten

1. SERT (zelfevaluatie- en aanbevelingstool voor e-vaardigheden)

Deze tool zal worden ontwikkeld om opvoeders een overzicht te geven van de digitale competenties van laagopgeleide volwassenen in lijn met het DigComp Raamwerk.

2. OOC (Open online cursus over het onderwijzen van e-vaardigheden)

Er zal een meertalig e-learningplatform worden ontwikkeld, met twee innovatieve e-learningmodules over op ICT gebaseerde onderwijsmethoden voor opleiders die met volwassenen werken. Deze online cursus moet ervoor zorgen dat trainers de nodige vaardigheden en kennis verwerven. Het ontwikkelde online materiaal zal herbruikbaar en aanpasbaar zijn.

Partners

Het partnerschap is opgezet tussen vijf verschillende organisaties uit België, Turkije, Oostenrijk en Slovenië op een collaboratieve en sectoroverschrijdende manier.