Module 2 - Gamification voor volwassenenonderwijs

Huidige Status
Niet Ingeschreven
Prijs
Gratis
Aan De Slag

Korte beschrijving

In dit deel van de tweede module richten we ons op gamification voor volwassenenonderwijs.

Submodule 2.1 - Inleiding tot gamification: De eerste submodule bevat de grondbeginselen van gamification. Deze module bevat een uitleg van het verschil tussen games en gamification. Gamification wordt in deze module uitgelegd vanuit het oogpunt van instructie.

Submodule 2.2 - Gamification en Andragogie: De tweede submodule bevat basisprincipes van andragogie. Het bestaat uit een uitleg over hoe we de principes van andragogie en gamification-ideeën moeten integreren. Bovendien worden de behoeften en wensen van volwassenen in een educatieve context in deze submodule uitgelegd. 

Submodule 2.3 - Gamification Ontwerp: De derde submodule bevat de introductie van gamificatiemechanismen en componenten. Verder worden gamification ontwerpprincipes uitgelegd.

Submodule 2.4 - Gamification Hulpmiddelen: In submodule 4 worden tools geïntroduceerd waarmee gamification kan worden geïmplementeerd. Deze hulpmiddelen zijn onderzocht in vijf categorieën: Gamified apps die inhoud hebben, Gamified LMS'en, Gamification plug-ins in LMS, Digitale gamification tools, Niet-digitale tools. Deze submodule bevat informatie voor leerlingen om de juiste hulpmiddelen te selecteren voor hun vakgebied, behoeften en doelpubliek.

Submodule 2.5 - Goede voorbeelden uit het volwassenenonderwijs: In de vijfde submodule worden goede voorbeelden uit het volwassenenonderwijs gedeeld. De voorbeelden worden onderzocht in termen van gamification en andragogische principes.

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze module is om leerkrachten te informeren over hoe ze gamification in hun lessen kunnen toepassen. Aan het einde van deze module kunnen leerlingen: 

  • gamification definiëren
  • het verschil uitleggen tussen games en gamification
  • de theoretische achtergrond van gamificatie in de instructie begrijpen
  • de basisprincipes van andragogie begrijpen
  • spelelementen en -mechanica kunnen uitleggen
  • op de hoogte zijn van de gamification hulpmiddelen
  • een gegamificeerde leeromgeving voor volwassenen ontwerpen
Niet Ingeschreven

Cursus bevat

  • 5 Lessen
  • 1 Quiz