Submodule 1 - Informatie- en gegevensvaardigheden

Huidige Status
Niet Ingeschreven
Prijs
Gratis
Aan De Slag

Korte beschrijving

In dit deel van de eerste module richten we ons op hoe trainers/opleiders in het volwassenenonderwijs effectief de essentiële vaardigheden kunnen aanleren die nodig zijn om informatie en gegevens te begrijpen, te gebruiken, te beheren en te evalueren.

In "Les 1.1: Inleiding tot informatie- en datageletterdheid" maken ze kennis met het concept informatie- en datageletterdheid. Het belang van deze vaardigheid in de gemeenschap wordt benadrukt en de relevantie ervan in onze door technologie gedreven wereld. De trainers/opvoeders zullen zich bewust worden van de essentiële behoefte aan informatie- en datageletterdheid.

Les 1.2: Informatie en data begrijpen gaat dieper in op de aard en de kenmerken van informatie en data. Concepten zoals computationeel denken, soorten informatie- en gegevensbronnen, en bestandsformaten en -extensies worden verkend, zodat leerkrachten een uitgebreid begrip van het onderwerp krijgen.

In "Les 1.3: Informatie en gegevens doorzoeken, zoeken en filteren" leren leerkrachten effectieve zoekstrategieën te ontwikkelen en toe te passen. Ze leren de juiste zoektermen te identificeren en te gebruiken, zodat ze snel en efficiënt relevante informatie kunnen vinden en gebruiken. Ze krijgen ook een aantal praktische tips en lesideeën die ze kunnen gebruiken om deze inhoud door te geven aan hun leerlingen.

Les 1.4: Het evalueren van informatie en gegevens richt zich op het leren aan trainers/opvoeders hoe ze de informatie en gegevens kunnen evalueren. Dit omvat technieken voor het beoordelen van bronnen en het identificeren van mogelijke valkuilen. Ze krijgen ook een aantal praktische tips en lesideeën die ze kunnen gebruiken om deze inhoud door te geven aan hun leerlingen.

Tot slot gaat "Les 1.5: Informatie en gegevens beheren en organiseren" in op het beheren en organiseren van informatie en gegevens. Trainers/opvoeders leren strategieën voor effectief bestandsbeheer, e-mailorganisatie, digitale notities en takenlijsten, en digitale kalenders en herinneringen. Deze vaardigheden zijn van vitaal belang voor leerkrachten om een gestructureerde en georganiseerde aanpak van hun eigen informatie en gegevens te behouden, maar ze zullen ook leren hoe ze deze inhoud kunnen doorgeven aan hun leerlingen.

Het doel van deze module is om trainers/opvoeders in het volwassenenonderwijs uit te rusten met de nodige kennis en vaardigheden om hun lerenden informatie- en datageletterdheid bij te brengen. Ze zullen weten hoe ze hun leerlingen effectief kunnen begeleiden in het begrijpen, gebruiken, beheren en evalueren van informatie en gegevens, zodat hun leerlingen goed voorbereid zijn op de eisen van de moderne wereld.

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze module is om trainers/opvoeders in het volwassenenonderwijs uit te rusten met de nodige kennis en vaardigheden om hun lerenden informatie- en datageletterdheid bij te brengen. Ze zullen weten hoe ze hun leerlingen effectief kunnen begeleiden in het begrijpen, gebruiken, beheren en evalueren van informatie en gegevens, zodat hun leerlingen goed voorbereid zijn op de eisen van de moderne wereld.

Aan het einde van deze module zullen leerlingen:

  • Weten wat informatie- en datageletterdheid is.
  • Het belang van informatie- en datageletterdheid in de huidige maatschappij begrijpen.
  • Beschikken over de competenties om informatie en gegevens te begrijpen, te gebruiken, te beheren en te evalueren.
  • Beschikken over een reeks werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor hun onderwijsactiviteiten in de volwassenenonderwijs rond informatie- en datageletterdheid.
+6 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Cursus bevat

  • 5 Lessen
  • 14 Onderwerpen
  • 1 Quiz