Submodule 2 - Communicatie en samenwerking

Huidige Status
Niet Ingeschreven
Prijs
Gratis
Aan De Slag

Korte beschrijving

Dit deel van de eerste module heeft als doel studenten te onderwijzen over het gebruik van digitale hulpmiddelen voor persoonlijke en professionele communicatie en samenwerking, actieve deelname aan de gemeenschap, effectieve en efficiënte communicatie en het uitbreiden van netwerken. 

Submodule 2.1. richt zich op het definiëren van wat digitale communicatie en samenwerking zijn om het gebruik en de voordelen ervan te begrijpen. 

In submodule 2.2. leren leerlingen over digitale communicatiemiddelen zoals online leerplatforms, het delen van bestanden, sociale media en groepschats.

In submodule 2.3 komen middelen voor digitale samenwerking aan bod, zoals online vergaderingen en webinars, platforms voor online teamcommunicatie, co-auteurschap van documenten en gedeelde spreadsheets, het ontwerpen van websites en platforms. De voordelen van digitale samenwerking weerspiegelen productiviteit, creativiteit, tijdmanagement en succesvolle resultaten.

Tot slot leren studenten in submodule 2.5 hoe ze kanalen van digitale communicatie en samenwerking kunnen gebruiken, begrijpen ze waarom het belangrijk is om veilig gebruik te maken van digitale hulpmiddelen en een balans tussen leven en werken te creëren.

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze module is om leerlingen te laten zien hoe ze online kunnen samenwerken en communiceren, om hun eventuele digitale vaardigheden te versterken en om hen bewust te maken van het belang van online communicatie en samenwerking in deze moderne tijd. 

Aan het eind van deze submodule, zullen leerlingen: 

  • Samenwerking en communicatie in de digitale wereld definiëren.
  • Het belang begrijpen van digitale hulpmiddelen voor actieve deelname aan hun gemeenschap.
  • Het verschil kennen tussen digitale tools voor persoonlijke en sociale doeleinden.
  • Vaardigheden ontwikkelen voor efficiëntere en effectievere communicatie en samenwerking. 
  • Kennen de voordelen van digitale samenwerking voor verbinding met een breder netwerk van deelnemers en sectoroverschrijdende samenwerking.
  • Effectieve communicatie toepassen en communicatiebarrières doorbreken.
Niet Ingeschreven

Cursus bevat

  • 4 Lessen
  • 3 Onderwerpen
  • 1 Quiz