Submodule 5 - Probleemoplossing

Huidige Status
Niet Ingeschreven
Prijs
Gratis
Aan De Slag

Korte beschrijving

In dit deel gaan we dieper in op hoe leerkrachten in het volwassenenonderwijs effectief de essentiële vaardigheden kunnen aanleren die nodig zijn om behoeften en problemen te identificeren en oplossingen te vinden in digitale omgevingen. We gaan ook in op het identificeren van hiaten in digitale vaardigheden en mogelijkheden voor zelfontwikkeling. 

In "Les 5.1: Technische problemen oplossen" richten we ons op het identificeren van technische problemen bij het bedienen van apparaten en het gebruik van digitale omgevingen, het identificeren van eenvoudige oplossingen om ze op te lossen en het toepassen van verschillende oplossingen voor technische problemen bij het bedienen van apparaten. De trainers/opvoeders maken kennis met de belangrijkste functies van de meest voorkomende digitale apparaten (computer, tablet, smartphone) en kennen enkele redenen waarom een digitaal apparaat kan uitvallen. 

In "Les 5.2: Identificeren van behoeften en technologische antwoorden" focussen we op het evalueren van behoeften en het identificeren ervan, we introduceren online winkelen als een manier van technologisch antwoord om winkelen gemakkelijker te maken. Trainers/opvoeders maken kennis met technische benaderingen die de inclusiviteit en toegankelijkheid van digitale inhoud en diensten kunnen verbeteren (tools zoals zoomvergroting en tekst-naar-spraak functionaliteit. We gaan kort in op kunstmatige intelligentie. 

In "Les 5.3: Identificeren van digitale competentiekloof" zullen we ons richten op het identificeren van digitale competentiekloven. Trainers/opleiders leren begrijpen waar de eigen digitale competentie verbeterd of geüpdatet moet worden. Ze leren ook over het instrument voor het beoordelen van digitale competentie en waar ze mogelijkheden voor zelfontwikkeling kunnen zoeken. 

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze submodule is om trainers/educatief medewerkers in de volwasseneneducatie uit te rusten met de nodige kennis en vaardigheden om hun leerlingen te leren hoe ze problemen moeten oplossen. Ze zullen weten hoe ze hun lerenden kunnen begeleiden om hun behoeften en problemen te identificeren en er oplossingen voor te vinden, hun competentiekloof te identificeren en mogelijkheden voor zelfontwikkeling te vinden. 

Aan het eind van deze submodule, zullen leerlingen: 

  • Weten hoe ze eenvoudige technische problemen kunnen identificeren bij het bedienen van apparaten en eenvoudige oplossingen kunnen vinden om ze op te lossen. 
  • Weten hoe verschillende oplossingen voor technische problemen toe te passen tijdens het bedienen. 
  • Kunnen behoeften identificeren en eenvoudige digitale hulpmiddelen en mogelijke technologische oplossingen herkennen om die behoeften op te lossen. 
  • De kennis hebben om eenvoudige manieren te kiezen om digitale omgevingen aan te passen en af te stemmen op persoonlijke behoeften. 
  • Begrijpen hoe belangrijk zelfontwikkeling is om op de hoogte te blijven van digitale ontwikkelingen.
Niet Ingeschreven

Cursus bevat

  • 3 Lessen
  • 11 Onderwerpen
  • 1 Quiz