Submodule 4 – Safety

Korte beschrijving

In dit deel van de vierde module richten we ons op de vraag hoe trainers/opvoeders in het volwassenenonderwijs effectief de essentiële vaardigheden kunnen aanleren die nodig zijn om de werkwijzen te identificeren die laaggeschoolde volwassenen helpen om apparaten en digitale inhoud te beschermen, om risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te begrijpen, om kennis te hebben van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en om voldoende rekening te houden met betrouwbaarheid en privacy.

Les 4.1: Apparaten beschermen is bedoeld om leerkrachten in het volwassenenonderwijs de nodige instrumenten en inzichten te geven om lerenden te leren hoe ze hun apparaten effectief kunnen beschermen. Deze module gaat dieper in op de essentiële aspecten van digitale veiligheid, waaronder bewustzijn van verschillende digitale technologieën, inzicht in de bedreigingen en kwetsbaarheden van apparaten en het implementeren van best practices om niet alleen je apparaten te beschermen, maar ook de gevoelige informatie die ze bevatten.

Les 4.2: Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy is bedoeld om leerkrachten in het volwassenenonderwijs de middelen en inzichten te geven die ze nodig hebben om hun leerlingen de essentiële aspecten van digitale beveiliging en privacy bij te brengen. Aan het einde van deze cursus zullen leerkrachten in het volwassenenonderwijs de expertise hebben om volwassen leerlingen te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun digitale interacties, het beveiligen van hun persoonlijke gegevens en het leveren van een positieve bijdrage aan het digitale ecosysteem. 

Tot slot, "Les 4.3: Gezondheid en welzijn beschermen" verkennen we de kritieke facetten van digitale competentie binnen de context van veiligheid, waarbij we ons richten op hoe individuen hun welzijn kunnen beschermen in een wereld die steeds meer onderling verbonden is. In deze module zullen leerkrachten inzichten, hulpmiddelen en informatiebronnen verwerven waarmee ze volwassen leerlingen essentiële kennis kunnen bijbrengen, zodat ze veilig en verantwoord door de digitale wereld kunnen navigeren. Ook zal deze module leerkrachten uitrusten met de expertise die nodig is om gezondheid, welzijn en veiligheid in het digitale tijdperk te bevorderen.

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze module is om competenties te ontwikkelen van trainers/begeleiders van volwassenen om de praktijken te identificeren die laagopgeleide volwassenen zullen ondersteunen om apparaten en digitale inhoud te beschermen, en om risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te begrijpen, evenals kennis over veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en om voldoende rekening te houden met betrouwbaarheid en privacy. 

Aan het einde van deze module zullen leerlingen: 

  • Verschillende manieren toepassen om apparaten en digitale inhoud te beschermen, en het belang van informatie- en datageletterdheid in de huidige maatschappij begrijpen.
  • Verklaringen van privacybeleid uitleggen over hoe persoonlijke gegevens in digitale diensten worden gebruikt.
  • Verschillende digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale integratie laten zien.
Open Inschrijving

Cursus bevat

  • 3 Lessen
  • 10 Onderwerpen
  • 1 Quiz